Teamcoaching

Coaching van teams is een goed middel wanneer teamleden zich niet alleen als individu maar ook als team willen ontwikkelen. Aan de orde is hoe het team als geheel (nog) beter / anders kan functioneren in het licht van de organisatievisie en –doelstelling. Mogelijke vraagstukken kunnen zijn: onderlinge communicatie en samenwerking, rollen binnen het team, verbetering van teamperformance etc..

Ik word vaak als teamcoach ingeschakeld wanneer er spanningen zijn binnen een team. Er is dan wel een bewustzijn dat er iets niet goed gaat maar ook onvermogen om de negatieve spiraal te doorbreken. Juist als buitenstaander kan ik daarbij een rol vervullen. Ik maak patronen bespreekbaar, spiegel wat ik waarneem en ondersteun bij het vinden van nieuwe, meer effectieve manieren van werken.

Ook als er een wens is om zich als team verder te ontwikkelen kan ik daarbij een rol vervullen. Externe ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om het teamfunctioneren te herijken, maar ook interne veranderingen kunnen een trigger zijn.

Een organisatieontwikkeling gericht op zelforganisatie maakt het noodzakelijk om als team anders te werken. In zo’n situatie kan ik als externe coach het proces ondersteunen.

Zowel de begeleiding van een ’dag op de hei’ als langdurige trajecten behoren tot de mogelijkheden. Bij teamcoaching werk ik net als bij individuele coaching met verschillende methodieken. Oplossingsgerichte werkwijzen zijn vaak onderdeel van mijn aanpak vanwege hun positieve en stimulerende werking.

De inhoud en vormgeving van het coachingtraject komt altijd in samenspraak tot stand. De deelnemers zijn vanaf het begin betrokken bij het traject zodat zowel de vraag, de doelen als de aanpak in gezamenlijkheid worden vastgesteld.

poppetje