Het Stress Reductie Programma

Er gebeurt veel in het leven waarop we weinig of geen invloed hebben. Wat we wél kunnen is zelf bepalen hoe we op dergelijke situaties en gebeurtenissen reageren. Juist dat is van belang bij het omgaan met stress. Ik hanteer het Stress Reductie Programma van Heartmath bij het leren anders met stress om te gaan.

Dit programma is toegespitst op de eisen van deze tijd: het is eenvoudig te leren, het kost weinig tijd, het is effectief en gebruikt moderne technologie ter ondersteuning. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten over hoe hart en hersenen samenwerken en hoe mensen hierop invloed kunnen uitoefenen om zich ontspannen en vitaal te voelen in alle omstandigheden.

Wat leer je?
Je krijgt zicht op je stressbronnen. Je wordt je bewust van de effecten van stress op je lichaam, op je emotionele en mentale functioneren en op je gedrag. Je ontdekt daarbij ook hoe cruciaal de rol van het hart en met name het hartritme daarbij is.
Vanuit dat zelfbewustzijn leer je met behulp van bepaalde technieken de schadelijke effecten van stress te stoppen en om te zetten naar een situatie van balans. Je ervaart dat je zelf je emoties kunt sturen in plaats van er door overmand te worden.

Hoe werkt het?
Ik maak gebruik van een computerprogramma dat de effecten van stress op je hartritme zichtbaar maakt. Het is een hulpmiddel bij het leren van de wetenschappelijk beproefde technieken om je hartritme te beïnvloeden. Hierdoor ben je in staat om in stresssituaties grip op je emoties te houden en adequaat te reageren.

Wat is het effect:
Stress neemt af en je ervaart meer innerlijke rust. Je welbevinden, je gezondheid en je prestatievermogen verbeteren.

Hoeveel tijd kost het?
7 coachingsessies van één uur in een periode van 2 maanden tijd en daarnaast 15 minuten per dag technieken oefenen. 

poppetje