Over mij

WILMA BEIJER CONSULTANCY
In mijn consultancypraktijk heb ik me jarenlang gericht op vraagstukken op het terrein van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Momenteel beperk ik me tot individuele coaching.

Als coach ondersteun ik individuen bij hun werkgerelateerde ontwikkelingsprocessen. Ik zet alles in het werk om mensen te stimuleren het beste uit zichzelf en de omgeving te halen.

Mijn aanpak staat voor:
• een focus op de mens achter de functionaris
• een combinatie van inhoudelijke - en procesgerichtheid

Tangram
Het tangram, onderdeel van mijn logo, symboliseert mijn werkwijze. Het tangram bestaat slechts uit zeven (drie- en vierhoekige) vormen. Goed en creatief benutten van deze basiselementen, die staan voor het aanwezige potentieel, levert ontelbare mogelijkheden op om tot ‘sprekende’ figuraties te komen. In mijn praktijk ben ik iedere keer weer verrast als ik zie hoeveel er mogelijk is wanneer menselijke mogelijkheden goed benut worden.

Ervaring
Ik maak in mijn consultancy praktijk gebruik van jarenlange ervaring op het terrein van management, advieswerk en coaching. Een groot deel van mijn loopbaan heb ik gewerkt in de zorgsector. In de loop van de tijd heb ik mijn werkterrein verbreed naar andere sectoren van de non-profit (de overheid, het onderwijs en het sociale domein) en soms ook profit.

Van 1981 tot 2007 heb ik (interim)managementfuncties vervuld op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Vanuit deze ervaring ken ik de vraagstukken van het management, weet wat medewerkers in de non-profit bezielt en wat hun dilemma’s kunnen zijn. Jarenlang heb ik daarnaast als coach en organisatieadviseur gewerkt. In de rol van externe coach heb ik zowel managers (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) als professionals, individueel begeleid bij hun vraagstukken. Als teamcoach heb ik ervaring in begeleiden van managementteams en van andersoortige teams van professionals.

Ik heb vele jaren intervisiegroepen begeleid en daarmee ervaren hoe goed deze methode van collegiale reflectie werkt bij het onderzoeken van dilemma’s uit de praktijk. Sinds 2007 heb ik me exclusief op coaching, intervisie begeleiding en organisatieadvisering gericht en sinds mei 2021 werk ik alleen nog als individuele coach.

 

Filosofie

MIJN FILOSOFIE
Ieder mens is anders en heeft zijn / haar eigen kwaliteiten en talenten. Het is cruciaal om de eigen kwaliteiten en talenten op te sporen en deze verder te ontwikkelen. Werk is een belangrijk aspect van het leven en bij uitstek een plek waarin kwaliteiten en talenten tot hun recht kunnen komen. Deze goed benutten bevordert dat een mens kan stralen en de eigen ‘opdracht’ in het leven kan vervullen. Dit proces van zoeken en ontwikkelen van kwaliteiten duurt een leven lang en is nooit af. Het vergt onderhoud, stimulans en ondersteuning.

De sleutel
Om de aanwezige kwaliteiten en talenten verder tot ontplooiing te brengen is het van belang dat ieder zijn / haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit wordt treffend weergegeven in de uitdrukking: “De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant”.

Er verandert pas echt iets wanneer we van binnenuit willen veranderen. Daarvoor is het nodig dat we zicht hebben op de eigen manier van zijn, van werken, de mogelijkheden en het eigen aandeel in de gewenste veranderingen.
Bij het zicht krijgen op onszelf is zelfreflectie onontbeerlijk. Wanneer onze kwaliteiten en imperfecties echt in het licht mogen staan, wanneer we weten wat onze ambities zijn en wat ons drijft, kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor ons zelf en werken aan het proces van ‘worden wie we zijn’. Het maakt ons tot vrije mensen.

Ik ondersteun individuen bij bovenstaande ontwikkelingsprocessen. Het uiteindelijke doel is altijd versterking en vergroting van mogelijkheden.

poppetje