Individuele coaching

Mijn coachingspraktijk richt zich op mensen die ondersteuning willen bij werk-gerelateerde vraagstukken. Het betreft vragen rondom hun persoonlijke functioneren. Het kan bepaalde knelpunten en problemen betreffen maar ook alleen gericht zijn op verdere ontwikkeling. Ook vragen betreffende de loopbaan behoren hierbij. Het coachingtraject start met verhelderen van de vragen en het formuleren van de gewenste doelen en resultaten. Dat is vaak al een eerste en ordenende stap.

Ik werk vanuit de overtuiging dat vergroting van eigen inzicht de meeste resultaten oplevert. Dat doe ik vooral door vragen te stellen die zelfonderzoek stimuleren en die er voor zorgen dat de coachee beter zicht krijgt op zijn of haar emoties, gedachten en gedragspatronen. Ook maak ik bespreekbaar wat me opvalt tijdens het coachen. Ondersteunen betekent soms ook de ander respectvol confronteren met zichzelf. Coachen heeft als doel de coachee te ondersteunen bij het optimaal gebruik maken van de eigen mogelijkheden om daarmee het (werk)leven te kunnen leiden dat hij of zij ambieert.

 

Voor zowel inzichten, methodieken als handvatten geldt dat ze pas iets waard zijn als ze toepasbaar blijken in de praktijk en écht bij de persoon passen. Daar ben ik steeds naar op zoek. Ik maak daarbij gebruik van diverse methodieken. Eén van de methodieken is het gebruik maken van metaforen en symbolen uit de natuur. Daarvoor ga ik al wandelend coachen. Dit brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging.

 

De coachingscyclus bestaat uit reflectie op de praktijk, toepassing van het geleerde in de werksituatie en wederom reflectie daarop in een volgend coachinggesprek. Zowel aan het begin als het einde van een traject vindt meestal een driegesprek met de opdrachtgever plaats. Bij de start worden de ontwikkelpunten en te bereiken resultaten gezamenlijk besproken. Hiermee wordt de vraag beantwoord in hoeverre de vragen en doelen van de coachee overeenkomen met die van de opdrachtgever. Bij het eindgesprek bespreken we hoe het resultaat van de coaching merkbaar is in het dagelijks werk.


Ik heb twee specialismen ontwikkeld:

  • Managementcoaching.
    Bij coaching van managers kan het gaan om management op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Ook coaching van interimmanagers in de vorm van schaduwmanagement behoort tot de mogelijkheden.
  • Coaching in het omgaan met stress en emoties.
    Hierbij maak ik gebruik van het Stress Reductie Programma van Heartmath. Ik werk desgewenst volledig conform het programma. Soms integreer ik ook elementen uit dit programma in de reguliere coaching.
    Lees verder ...
poppetje