Advisering

Als adviseur ben ik gericht op het doel van het adviesproces én op de wijze waarop het gehele proces verloopt. Professioneel gezien is voor mij een adviestraject pas écht succesvol als niet alleen de vooraf gestelde resultaten voor de organisatie zijn bereikt en het traject procesmatig goed is verlopen, maar als daarnaast een leereffect voor de organisatie is opgetreden. Wederom dus een vergroting van de eigen mogelijkheden. Om dat te bereiken streef ik altijd maximale samenwerking binnen de organisatie na.

Advieswerk kan zich zowel richten op specifieke probleemsituaties, als op ontwikkeling van de organisatie of onderdelen daarvan. Ook het ondersteunen van projecten valt daaronder. Kenmerkend zijn altijd de onafhankelijkheid en deskundigheid van mij als adviseur. Afhankelijk van het type adviesvraag zal mijn rol meer expertmatig, regisserend, begeleidend of overdragend zijn. 

poppetje