Intervisiebegeleiding

Intervisie is een collegiaal leerproces. Het verschaft nieuwe inzichten over jezelf, je normen en waarden, je opvattingen en je professionele gedrag. Deze veilige omgeving biedt de mogelijkheid om dilemma’s te delen, te bespreken en tot nieuwe inzichten te komen. Vooral voor mensen die solistische functies vervullen blijkt het van grote waarde om ervaringen te kunnen delen en uit het geijkte patroon van denken te komen.

De cyclische benadering zorgt er voor dat je kunt reflecteren op jezelf, de nieuwe inzichten kunt toepassen en weer kunt inbrengen in de intervisiegroep. Als intervisiebegeleider verzorg ik de procesbegeleiding en hanteer daarbij verschillende intervisiemethoden. Juist het kunnen beschikken over die verscheidenheid zorgt ervoor dat ik kan kiezen voor de methode die past bij het vraagstuk en die aansluit bij de persoonlijke voorkeur van een casusinbrenger. Daarnaast maakt het de intervisie zowel afwisselend als extra leerzaam.

Ik begeleid open groepen, maar in-company groepen behoren eveneens tot de mogelijkheden. De groepen zijn altijd samengesteld uit deelnemers die een vergelijkbare (management) functie vervullen. De laatste jaren begeleid ik diverse open groepen van bestuurders uit de zorg.

Accreditatie

In het kader van de accreditatie nemen bestuurders uit de Zorgsector deel aan intervisiegroepen. De Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) adviseert haar bestuurders om een externe begeleider aan een intervisiegroep te verbinden. Zij zien een goede procesbegeleiding als een belangrijke succesfactor bij intervisie. Ik ben één van de externe begeleiders met wie de NVZD in dat kader contact heeft.

poppetje